Үзэсгэлэн - Qidi(MONKD) Lighting Co., Ltd.
  • 2

Үзэсгэлэн

үзэсгэлэн (1)

2018.6

2018 Гуанжоугийн олон улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн

үзэсгэлэн (2)

2018.9

2018 Хонконгийн олон улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн

үзэсгэлэн (3)

2019.6

2019 оны Гуанжоугийн олон улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн

үзэсгэлэн (4)

2019.9

2019 Хонконгийн олон улсын гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэн